Personuppgifter hos företag och organisationer. Vad gäller?
Har jag som privatperson rätt att en gång per år få ut mina läkarjournaler eller uppgifter från min bank,arbetsplats etc via PUL paragraf 26? Och kan företag,etc kräva mig på pengar för detta?

dvs Är det tänkt så att iom PuL så ska jag ha rätt att få ut mina anteckningar från de företag sjukvårdsinrättning etc som ha anteckningar journaler etc om mig?

På vissa sidor står det att ja det har du har rätt att få ett utdrag på dina uppgifter hos företaget/organisationen/myndigheter utan kostnad en gång per år. Men det kan också stå att få ut journaler från tex sjukhus kan kosta pengar. Så försöker jag läsa vad det är som gäller. paragraf 26? Försöker säga och de är lite svåra att tolka.

Så är tacksam för ett enkelt svar i klartext.
——————————
Svar från Datainspektionen:

Hej,

Om du begär att en vårdgivare ska lämna ett så kallat registerutdrag enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas 25 maj i 2018 och som därmed ersätter personuppgiftslagen, ska vårdgivaren lämna ut en kopia av de personuppgifter som behandlas. En personuppgift är en uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Syftet med registerutdraget är att värna om den personliga integriteten, genom att den enskilde ska ha insikt i hur en myndighet behandlar dennes personuppgifter. Därmed avser en begäran om registerutdrag just information om vilka personuppgifter som behandlas, och det finns ingen skyldighet för myndigheten att lämna ut mer information i ett ärende än information avseende just personuppgifter. Det innebär att ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter som behandlas kanske inte är särskilt användbart om en enskild vill kontrollera själva handläggningen av ett ärende.

Reglerna om registerutdrag gäller alla organisationer (företag och myndigheter) som behandlar dina personuppgifter (även arbetsgivare). Ett registerutdrag ska i normala fall vara konstadsfritt. Den personuppgiftsansvariga har i vissa fall möjlighet att ta ut en rimlig avgift om begäran exempelvis är ofta återkommande. En gång per år torde dock inte vara av sådan repetitiv art att en avgift motiveras.  

Du har även rätt att begära ut logginformation avseende din patientjournal enligt patientdatalagen. Av 4 kap. 3 § patientdatalagen framgår nämligen att vårdgivare är skyldiga att dokumentera åtkomst till patienters personuppgifter så att de kan kontrolleras. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, anges vad som ska framgå av loggarna och vad som ska framgå när du som patient begär ut logginformation:

4 kap. 9 § Vårdgivaren ska ansvara för att 1. det av dokumentationen av åtkomsten (loggar) framgår vilka åtgärder som har vidtagits med uppgifter om en patient, 2. det av loggarna framgår vid vilken vårdenhet eller vårdprocess åtgärderna vidtagits,  3. det av loggarna framgår vid vilken tidpunkt åtgärderna vidtagits, 4. användarens och patientens identitet framgår av loggarna, 5. systematiska och återkommande stickprovskontroller av loggarna görs, 6. kontroller av loggarna dokumenteras, och 7. loggarna sparas minst fem år för att möjliggöra kontroll av åtkomsten till uppgifter om en patient.

4 kap. 10 § Av informationen som vårdgivaren enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) på begäran ska lämna till en patient om åtkomsten till hans eller hennes uppgifter ska det framgå från vilken vårdenhet samt vid vilken tidpunkt någon har tagit del av uppgifterna. Informationen ska vara utformad så att patienten kan bedöma om åtkomsten har varit befogad eller inte.

Vänliga hälsningar
(Jurist på Datainspektionen)

Immigration och Galenskap

Det är svårt att inte undgå debatten om immigration, krig och galenskap. Tycker den är synd att den gått från mänskliga viljan att vilja hjälpa. Till en känsla av självförsvar. Att människor bara väller över gränserna utan anledning.

Tycker det som saknas är raka puckar. I stället för en besatthet att ta reda på hur gamla de ensam kommande är. Oavsett hur stor räkning för detta som kommer på posten när detta är gjort. Om nu posten kommer fram.

Hade en praktik där en chef på Ericsson i Mölndal pratade om detta med produktion. Hur man kan välja att lägga beställningar på hög. Ta emot hur många som helst. Och låta kunden vänta på sin tur. Eller se baklänges. På hur mycket råvaror som finns på lager. Sedan bara ta emot så många beställningar som faktiskt gå att förverkliga till färdig produkt som kan skickas till kund.

Tycker Sverige kunde stå upp för en immigrationspolitik som innebar just raka puckar.
– Att ta emot de människor som inte har någonting. Hämta de från länder där det är krig. Ge dessa personer utbildning, omtanke, bostad. Fram till de är klara med sitt utbildningsprogram. Där när de är klara kan välja att åka hem. Vara en förändring till det bättre i landet där de föddes. Eller söka arbetstillstånd i Sverige.
– Brott i form av misshandel, våldtäkt, inbrott under vänte tiden för svenskt medborgarskap. Skulle vara synonymt med ett utvisningsbesked.
– I de länder där det är krig. Går det alltid att ge svensk polis och rättsväsende i uppdrag att jaga de pengar som finansierar grupper som mördar folk pga. nationalitet, färg på hud, att de äter fel glass.
– Går det inte ge försvaret i uppdrag att just försvara oskyldiga i krigshärjade områden. Att tillsammans med FN inrätta zoner där det inte är ok att mörda någon annan. Så ingen skall behöva fly?
– Migrationsverket skulle redan vid ankomst fråga de asylsökande varför de kom hit. Och hur den asylsökandes drömmer om hur framtiden skall bli. För det mest inspirerande jag har varit med om. Är att prata med killar, tjejer från afganistan, eritrea. Som kommer hit med en dröm. Som lär sig svenska på några få månader, läser in svensk grundskola. Med att sitta nästan dygnet runt och plugga. För är helt övertygad att om en person har en dröm. Har chans att nå dit. Ger sig fasiken på att nå dit.
– Läste en bra artikel som handlade om hur det fungerar nu. Där en journalist beskrev det som om att han skulle öppna upp sitt hus för gäster. Där oavsett hur stor hus du har så blir det fullt. Vad jag kan läsa mig till så är det nu bostadsbrist i så gott som hela Sverige. När det gäller bostäder som går att hyra. Hur tänkte ni nu politiker?

Immigration och Galenskap