Fader Dator

Fader Dator som är i Centralen
Helgad vare Din skärm
Tillkomme Ditt Tangentbord
Ske din vilja såsom i Minnet
så och på Printer.

Vår Dagliga Lista giv oss idag
och förlåt oss våra misstag

Trots att vi icke förlåta dem
såsom felprogrammerare äro

Inled oss icke i långa svarstider
utan fräls oss ifrån Dumpar.

Ty Företaget är Ditt och Makten
och Personalen i Evighet
ENTER